Sprekers

Sprekers per onderdeel:

Lezingen

marijkevos Marijke Vos
Dagvoorzitter congres

Nu is het tijd voor echte verandering
We bevinden ons nog midden in het eerste jaar van de nieuwe wetten rond zorg en welzijn. De eerste stappen zijn gezet maar er is nog veel werk aan de winkel. Marijke neemt u mee in haar visie op een echte transformatie van de zorg. Lees meer

martijnverbeek Martijn Verbeek
Directeur Langdurige Zorg bij Ministerie van VWS

Welke positie heeft de kleinschalige zorg binnen de hervorming van de langdurige zorg?
De hervorming langdurige zorg is gericht op maatwerk vanuit de cliënt, rekening houdend met zijn omgeving en naasten. Kleinschalige zorg is bij uitstek een vorm die de afgelopen jaren hier een impuls aan heeft gegeven.

marccantrijn Marc Cantrijn
Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs PO Raad

Leren & Participeren
Marc zal u meenemen hoe de participatiewet – passend onderwijs – nieuwe Jeugdwet – WLZ én de kwaliteitswet (V)SO op elkaar inwerken? Een complexe aangelegenheid maar het geeft ook kansen voor jongeren in een kwetsbare positie.

Klik hier voor de presentatie

PaulvanRooij Paul van Rooij
Directeur GGZ Nederland

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is volop in transitie
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor die zorg zijn op zoek naar nieuwe, verbindende concepten. Kleinschalige zorg kan daarbij een antwoord zijn. Lees meer

jantinekriens Jantien Kriens
Voorzitter van de directieraad van de Verenigde Nederlandse Gemeenten

De vernieuwing van het sociaal domein vindt plaats; een coproductie van gemeenten en partners
De nieuwe taken die gemeenten vanaf januari 2015 uitvoeren op het gebied van zorg en ondersteuning gaan gepaard met grote maatschappelijke veranderingen. De nieuwe taken in het gehele sociale domein behoeven daarom samenwerking tussen gemeenten; zorgaanbieders, cliënten, werkgevers, professionals en verzekeraars. Lees meer

markmieras Mark Mieras
Wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in de hersenen.

Beetje groen heeft grote invloed
Hoe kunnen planten en bomen ons helpen om weerbaarder te worden? Natuur is een vluchtheuvel voor de overbelaste geest en zet het lichaam in de juiste stand om adequaat te reageren op het oncontroleerbare. Natuur helpt gezond blijven, helpt genezen, helpt stressvolle ervaringen verwerken. Lees meer

Workshops

giefvanschijndel Gief van Schijndel
Directeur Stichting Buitengewoon leren en werken-Prins Heerlijk

Workshop 1: Prins Heerlijk, ontplooiing van jongeren met (ernstige) leerproblemen
Prins Heerlijk heeft participatie en ontplooiing voor jongeren met ( ernstige) leerproblemen als missie. Nieuwe wegen om leren, werken en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven

ingridjanmaud Ingrid Havermans, Jan Hassink & Maud Dolman
Directeur Leervoorziening Zorghoeve Kakelbont & Directeur Hoeve Klein Mariéndaal

Workshop 2 | Ontwikkelen en implementeren van opleidingstrajecten voor vroegtijdige schoolverlaters
Plannen en ervaringen met het ontwikkelen en implementeren van overdraagbare en gecertificeerde opleidingstrajecten voor vroegtijdige schoolverlaters worden in deze workshop gepresenteerd. De betrokkenen werken aan een netwerk van zorgboerderijen die werken volgens één methodiek die aansluit op de eisen van het bedrijfsleven en leidt tot branche erkende certificaten.

Klik hier voor de presentatie

martijnarnoldus Martijn Arnoldus
Directeur bij Voor je Buurt Crowdfunding

Workshop 3 | Crowdfunding & andere financieringsvormen
Er zijn diverse alternatieve financieringsvormen, geen enkele groeit zo hard als crowdfunding. De potentie van crowdfunding is zeker voor kleinschalige initiatieven erg groot. Crowdfunden is een vak apart. In deze workshop wordt bekeken wat de kracht is van crowdfunding voor kleinschalige zorg . In vogelvlucht worden situaties genoemd waarin crowdfunding werkt, er worden echter ook situaties genoemd waarin andere vormen van financieren meer kans van slagen hebben.

Klik hier voor de presentatie

jaspercaroline Jasper Kimenai & Caroline Baan
Medewerker Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing bij Alzheimer Nederland & Hoofd van de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM

Workshop 4 | De boer op met mensen met dementie
Innovatieve vormen van dagbesteding voor mensen met dementie hebben volop de aandacht. Alzheimer Nederland gaat tijdens deze workshop in op het belang van passende dagactiviteiten. Het RIVM laat vervolgens zien wat een innovatieve aansprekende vorm van dagbesteding, te weten dagbesteding op zorgboerderijen, betekent voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Klik hier voor de presentatie

Lees meer

hellendolf Hellen Junggeburth & Dolf Becx
zorgmanager zorgboerderij Giersbergen & Directeur/eigenaar van Becx & van Loon te Tilburg

Workshop 5 | Het dementieconcept van de Oostenrijkse professor “Erwin Bohm”
Het dementieconcept van de Oostenrijkse professor “Erwin Bohm” biedt verrassende kansen voor cliënt en zorgboerderij. Het helpt om cliënten veel beter te begrijpen en ze zelfs te reactiveren. Een extra kans is een rol in de thuissituatie. Het verbetert de kwaliteit van leven en kost de subsidieverlener minder geld. Met het geloof dat het leven voor mensen met dementie veel aangenamer kan, begeleiden Becx &van Loon bedrijven bij de implementatie van dit dementie behandelingsconcept zoals bij zorgboerderij Giersbergen.

Klik hier voor de presentatie

markconny Conny van der Schriek & Mark Graveleyn
Zorgboerderij Levensvreugde & Eigenaar Prospects @ Work

Workshop 6 | Storytelling in zorg en ondernemerschap
Beide ondernemers vertellen vanuit persoonlijk en doelgroep perspectief hoe professioneel ondernemen en out of the box denken, leidt tot optimalisering van het zelfvertrouwen en kwaliteit van leven van de cliënt en zijn omgeving.

Klik hier voor de presentatie van Conny van der Schriek

Klik hier voor de presentatie van Mark Graveleyn

martijntjetom Martijntje van Diessen & Tom Peeters
Stichting Inzet voor Zorg

Workshop 7 | Ondernemer in de zorg is een vak apart
Anders dan grootschalige zorgorganisaties zijn organisaties in de kleinschalige zorg doorgaans flexibel en niet-complex georganiseerd. Echter in kleinschalige organisaties ligt ook het knelpunt van  bureaucratisering op de loer. In deze workshop gaan we aan de slag met oplossingsrichtingen en tegelijkertijd kijken we naar waardenvermeerdering en minimalisering van de kosten.

Klik hier voor de presentatie

Debat

jantinekriens Jantien Kriens
Voorzitter van de directieraad van de Verenigde Nederlandse Gemeenten

monakeijzer Mona Keijzer
2e kamerlid CDA

Woordvoerder op de volgende terreinen: Langdurige zorg (AWBZ), Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg, Medisch-ethische vraagstukken, Cultuur en Emancipatie.

sjoerdpotters Sjoerd Potters
VVD 2e kamerlid

woordvoerder integratie en zorg

otwin Otwin van Dijk
PvdA 2e kamerlid

woordvoerder langdurige zorg en welzijn.

markvanbarschot Mark van Barschot
Bestuursvoorzitter Branchevereniging Kleinschalige Zorg BVKZ

henkvangerwen Henk van Gerven
SP 2e kamerlid

woordvoerder Zorg, Landbouw, Natuur, Visserij

swanetwoldhuis Drs. Swanet Woldhuis
directeur Nederlandse Vereniging voor Autisme en Balans

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door Federatie Landbouw en Zorg en Branchevereniging Kleinschalige Zorg met subsidie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Top