Mona Keijzer

2e kamerlid CDA

monakeijzer

Woordvoerder op de volgende terreinen: Langdurige zorg (AWBZ), Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg, Medisch-ethische vraagstukken, Cultuur en Emancipatie.