Marijke Vos

Dagvoorzitter congres

marijkevos

Nu is het tijd voor echte verandering
We bevinden ons nog midden in het eerste jaar van de nieuwe wetten rond zorg en welzijn. De eerste stappen zijn gezet maar er is nog veel werk aan de winkel. Marijke neemt u mee in haar visie op een echte transformatie van de zorg.

De doelen zijn goed: zorg dichter bij de burger, meer in samenhang met wonen, werken, onderwijs. Meer regie voor mensen zelf. Niet alleen zorg, maar juist ook versterking van participatie, sociale netwerken en sociale cohesie. Dat zijn grote veranderingen die veel vragen van burgers, organisaties en overheden. De urgentie is groot, en de praktijk weerbarstig. De wereld van zorg en welzijn is flink door elkaar geschud met nieuwe opdrachtgevers, veel minder geld voor de uitvoering, burgers die ongerust zijn én burgers die deze beweging aangrijpen voor eigen initiatieven.

  • Voorzitter Federatie Landbouw en Zorg Nederland
  • Voorzitter MO groep zorg en welzijn
  • 1e kamerlid voor Groen Links