Marc Cantrijn

Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs PO Raad

marccantrijn

Leren & Participeren
Marc zal u meenemen hoe de participatiewet – passend onderwijs – nieuwe Jeugdwet – WLZ én de kwaliteitswet (V)SO op elkaar inwerken? Een complexe aangelegenheid maar het geeft ook kansen voor jongeren in een kwetsbare positie.

Klik hier voor de presentatie