Jasper Kimenai & Caroline Baan

Medewerker Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing bij Alzheimer Nederland & Hoofd van de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM

jaspercaroline

Workshop 4 | De boer op met mensen met dementie
Innovatieve vormen van dagbesteding voor mensen met dementie hebben volop de aandacht. Alzheimer Nederland gaat tijdens deze workshop in op het belang van passende dagactiviteiten. Het RIVM laat vervolgens zien wat een innovatieve aansprekende vorm van dagbesteding, te weten dagbesteding op zorgboerderijen, betekent voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Klik hier voor de presentatie

Na de inleidende presentaties gaan we met de aanwezigen in gesprek over welke stappen zij al ondernomen hebben om passende dagbesteding voor mensen met dementie te organiseren, welke problemen en successen zij hierbij ervaren en welke vragen hierover bij hen leven.

Als belangenbehartiger zet Jasper zich in op het terrein van zorginkoop bij gemeenten en verzekeraars. Ook zet Jasper zich binnen Alzheimer Nederland in voor een dementievriendelijke samenleving