Jantien Kriens

Voorzitter van de directieraad van de Verenigde Nederlandse Gemeenten

jantinekriens

De vernieuwing van het sociaal domein vindt plaats; een coproductie van gemeenten en partners
De nieuwe taken die gemeenten vanaf januari 2015 uitvoeren op het gebied van zorg en ondersteuning gaan gepaard met grote maatschappelijke veranderingen. De nieuwe taken in het gehele sociale domein behoeven daarom samenwerking tussen gemeenten; zorgaanbieders, cliënten, werkgevers, professionals en verzekeraars.

Inwoners zijn nu eerder initiatiefnemer dan afnemer, gemeenten moeten van bepalen naar verbinden, zorgprofessionals leren schakelen met mantelzorgers en informele netwerken. Uitgangspunten daarbij zijn: de burger staat centraal en integraal denken en handelen. Deze vernieuwing moet plaatsvinden door te leren van elkaar, ervaringen uit te wisselen, te onderzoeken wat werkt en de dialoog met elkaar op te zoeken.