Programma

Klik op de onderdelen voor meer informatie

09.00 - 10.00 | Ontvangst met koffie en thee

U wordt om 9:00 ontvangen in het Atrium voor koffie en thee.

10.00 - 10.15 | Opening door dagvoorzitter Marijke Vos

We bevinden ons nog midden in het eerste jaar van de nieuwe wetten rond zorg en welzijn. De eerste stappen zijn gezet maar er is nog veel werk aan de winkel. Marijke neemt u mee in haar visie op een echte transformatie van de zorg.

De doelen zijn goed: zorg dichter bij de burger, meer in samenhang met wonen, werken, onderwijs. Meer regie voor mensen zelf. Niet alleen zorg, maar juist ook versterking van participatie, sociale netwerken en sociale cohesie. Dat zijn grote veranderingen die veel vragen van burgers, organisaties en overheden. De urgentie is groot, en de praktijk weerbarstig. De wereld van zorg en welzijn is flink door elkaar geschud met nieuwe opdrachtgevers, veel minder geld voor de uitvoering, burgers die ongerust zijn én burgers die deze beweging aangrijpen voor eigen initiatieven.

marijkevos Marijke Vos
Dagvoorzitter congres

Nu is het tijd voor echte verandering
We bevinden ons nog midden in het eerste jaar van de nieuwe wetten rond zorg en welzijn. De eerste stappen zijn gezet maar er is nog veel werk aan de winkel. Marijke neemt u mee in haar visie op een echte transformatie van de zorg. Lees meer

10.15 – 10.45 | Martijn Verbeek, directeur Langdurige Zorg, ministerie WVS

De hervorming langdurige zorg is gericht op maatwerk vanuit de cliënt, rekening houdend met zijn omgeving en naasten. Kleinschalige zorg is bij uitstek een vorm die de afgelopen jaren hier een impuls aan heeft gegeven.

martijnverbeek Martijn Verbeek
Directeur Langdurige Zorg bij Ministerie van VWS

Welke positie heeft de kleinschalige zorg binnen de hervorming van de langdurige zorg?
De hervorming langdurige zorg is gericht op maatwerk vanuit de cliënt, rekening houdend met zijn omgeving en naasten. Kleinschalige zorg is bij uitstek een vorm die de afgelopen jaren hier een impuls aan heeft gegeven.

10.45 -11.15 | Marc Cantrijn, Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Marc zal u meenemen hoe de participatiewet – passend onderwijs – nieuwe Jeugdwet – WLZ én de kwaliteitswet (V)SO op elkaar inwerken? Een complexe aangelegenheid maar het geeft ook kansen voor jongeren in een kwetsbare positie.

marccantrijn Marc Cantrijn
Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs PO Raad

Leren & Participeren
Marc zal u meenemen hoe de participatiewet – passend onderwijs – nieuwe Jeugdwet – WLZ én de kwaliteitswet (V)SO op elkaar inwerken? Een complexe aangelegenheid maar het geeft ook kansen voor jongeren in een kwetsbare positie.

Klik hier voor de presentatie

11.15 -11.30 | Optreden theaterwerkplaats Tiuri

Theaterwerkplaats Tiuri bestaat uit acteurs met een (verstandelijke) beperking. In onze theaterwerkplaats leiden we deelnemers op tot theatermaker. Deelnemers leren acteren, dansen, bewegen, en krijgen inzicht in hoe een voorstelling wordt gemaakt.

Over de voorstelling
Het gaat om een kleinkunst voorstelling waarbij de verandering in de wet (de WMO) de levens van de spelers gaat beïnvloeden. Er wordt op humoristische wijze d.m.v. sketches naar de WMO gekeken. Waar lopen onze spelers tegenaan als ze moeten gaan participeren in de samenleving, is deze wel toegankelijk?

11.30 -12.30 | Workshopronde 1

Tijdens deze workshop ronde kunt u deelnemen aan een van onze 7 workshops. Bij uw aanmelding geeft u uw eerste, tweede en derde keuze aan.

12.30 - 13.30 | Lunch

U wordt om 12.30 ontvangen in het Atrium voor de lunch.

13.30 -14.00 | Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is volop in transitie. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor die zorg en op zoek zij zijn op zoek naar nieuwe, verbindende concepten. Kleinschalige zorg kan daarbij een antwoord zijn. ’De zorg wordt steeds meer thuis, ambulant, in de wijk bij de huisarts en in de eerste lijn geleverd. Passend bij en aansluitend op het leven van de mensen waar het over gaat. De zorg is steeds meer gericht op herstel, heeft tot doel de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Een eigen woning, mogelijkheden voor ontwikkeling en werk, onderwijs, zingeving, sociale contacten zijn belangrijke elementen van herstel en positieve gezondheid. Patiënten geven daarbij aan het persoonlijk contact met hun hulpverlener, iemand die naar hen luistert en die helpt, het belangrijkst te vinden. Die persoon moet bevoegd en bekwaam zijn en professioneel werken. Het belangrijkste is er snel bij te zijn, het liefst voor het misgaat. Met name goede en snelle zorg voor de jeugd, vaak de groep waar de eerste signalen van psychische kwetsbaarheid zichtbaar worden, is essentieel.

PaulvanRooij Paul van Rooij
Directeur GGZ Nederland

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is volop in transitie
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor die zorg zijn op zoek naar nieuwe, verbindende concepten. Kleinschalige zorg kan daarbij een antwoord zijn. Lees meer

14.00 - 14.30 | Jantien Kriens, voorzitter directieraad VNG

De nieuwe taken die gemeenten vanaf januari 2015 uitvoeren op het gebied van zorg en ondersteuning gaan gepaard met grote maatschappelijke veranderingen. De nieuwe taken in het gehele sociale domein behoeven daarom samenwerking tussen gemeenten; zorgaanbieders, cliënten, werkgevers, professionals en verzekeraars.

Inwoners zijn nu eerder initiatiefnemer dan afnemer, gemeenten moeten van bepalen naar verbinden, zorgprofessionals leren schakelen met mantelzorgers en informele netwerken. Uitgangspunten daarbij zijn: de burger staat centraal en integraal denken en handelen. Deze vernieuwing moet plaatsvinden door te leren van elkaar, ervaringen uit te wisselen, te onderzoeken wat werkt en de dialoog met elkaar op te zoeken.

jantinekriens Jantien Kriens
Voorzitter van de directieraad van de Verenigde Nederlandse Gemeenten

De vernieuwing van het sociaal domein vindt plaats; een coproductie van gemeenten en partners
De nieuwe taken die gemeenten vanaf januari 2015 uitvoeren op het gebied van zorg en ondersteuning gaan gepaard met grote maatschappelijke veranderingen. De nieuwe taken in het gehele sociale domein behoeven daarom samenwerking tussen gemeenten; zorgaanbieders, cliënten, werkgevers, professionals en verzekeraars. Lees meer

14.30 - 15.00 | Mark Mieras, wetenschapsjournalist en schrijver diverse boeken

Hoe kunnen planten en bomen ons helpen om weerbaarder te worden? Natuur is een vluchtheuvel voor de overbelaste geest en zet het lichaam in de juiste stand om adequaat te reageren op het oncontroleerbare. Natuur helpt gezond blijven, helpt genezen, helpt stressvolle ervaringen verwerken
Mark Mieras zet in zijn lezing de wetenschap achter de bewezen effecten op een rijtje.. Mark schrijft o.a voor de Volkskrant, Intermediair, Psychologie Magazine Mark Mieras schreef o.a.de veel gelezen boeken 'Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Voor IVN maakte hij eerder dit jaar een literatuurstudie over de relatie van groen, gezondheid en vitaliteit

markmieras Mark Mieras
Wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in de hersenen.

Beetje groen heeft grote invloed
Hoe kunnen planten en bomen ons helpen om weerbaarder te worden? Natuur is een vluchtheuvel voor de overbelaste geest en zet het lichaam in de juiste stand om adequaat te reageren op het oncontroleerbare. Natuur helpt gezond blijven, helpt genezen, helpt stressvolle ervaringen verwerken. Lees meer

15.00 -16.00 | Workshopronde 2

Tijdens deze workshop ronde kunt u deelnemen aan een van onze 7 workshops. Bij uw aanmelding geeft u uw eerste, tweede en derde keuze aan.

16.00 - 17.00 | Afsluitend debat tussen kopstukken uit zorg en politiek

Een debat onder leiding van Marijke Vos met de sprekers:

jantinekriens Jantien Kriens
Voorzitter van de directieraad van de Verenigde Nederlandse Gemeenten

monakeijzer Mona Keijzer
2e kamerlid CDA

Woordvoerder op de volgende terreinen: Langdurige zorg (AWBZ), Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg, Medisch-ethische vraagstukken, Cultuur en Emancipatie.

henkvangerwen Henk van Gerven
SP 2e kamerlid

woordvoerder Zorg, Landbouw, Natuur, Visserij

swanetwoldhuis Drs. Swanet Woldhuis
directeur Nederlandse Vereniging voor Autisme en Balans

sjoerdpotters Sjoerd Potters
VVD 2e kamerlid

woordvoerder integratie en zorg

otwin Otwin van Dijk
PvdA 2e kamerlid

woordvoerder langdurige zorg en welzijn.

markvanbarschot Mark van Barschot
Bestuursvoorzitter Branchevereniging Kleinschalige Zorg BVKZ

17.00 - 18.00 | Netwerkborrel

We sluiten het de congres en debat af met een borrel in het Atrium

Workshop 1 | Prins Heerlijk, ontplooiing van jongeren met (ernstige) leerproblemen

Prins Heerlijk heeft participatie en ontplooiing voor jongeren met ( ernstige) leerproblemen als missie. Nieuwe wegen om leren, werken en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven.

giefvanschijndel Gief van Schijndel
Directeur Stichting Buitengewoon leren en werken-Prins Heerlijk

Workshop 1: Prins Heerlijk, ontplooiing van jongeren met (ernstige) leerproblemen
Prins Heerlijk heeft participatie en ontplooiing voor jongeren met ( ernstige) leerproblemen als missie. Nieuwe wegen om leren, werken en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven

Workshop 2 | Ontwikkelen en implementeren van opleidingstrajecten voor vroegtijdige schoolverlaters

Plannen en ervaringen met het ontwikkelen en implementeren van overdraagbare en gecertificeerde opleidingstrajecten voor vroegtijdige schoolverlaters worden in deze workshop gepresenteerd. De betrokkenen werken aan een netwerk van zorgboerderijen die werken volgens één methodiek die aansluit op de eisen van het bedrijfsleven en leidt tot branche erkende certificaten.

ingridjanmaud Ingrid Havermans, Jan Hassink & Maud Dolman
Directeur Leervoorziening Zorghoeve Kakelbont & Directeur Hoeve Klein Mariéndaal

Workshop 2 | Ontwikkelen en implementeren van opleidingstrajecten voor vroegtijdige schoolverlaters
Plannen en ervaringen met het ontwikkelen en implementeren van overdraagbare en gecertificeerde opleidingstrajecten voor vroegtijdige schoolverlaters worden in deze workshop gepresenteerd. De betrokkenen werken aan een netwerk van zorgboerderijen die werken volgens één methodiek die aansluit op de eisen van het bedrijfsleven en leidt tot branche erkende certificaten.

Klik hier voor de presentatie

Workshop 3 | Crowdfunding & andere financieringsvormen

Er zijn diverse alternatieve financieringsvormen, geen enkele groeit zo hard als crowdfunding. De potentie van crowdfunding is zeker voor kleinschalige initiatieven erg groot. Crowdfunden is een vak apart. In deze workshop wordt bekeken wat de kracht is van crowdfunding voor kleinschalige zorg . In vogelvlucht worden situaties genoemd waarin crowdfunding werkt, er worden echter ook situaties genoemd waarin andere vormen van financieren meer kans van slagen hebben.

martijnarnoldus Martijn Arnoldus
Directeur bij Voor je Buurt Crowdfunding

Workshop 3 | Crowdfunding & andere financieringsvormen
Er zijn diverse alternatieve financieringsvormen, geen enkele groeit zo hard als crowdfunding. De potentie van crowdfunding is zeker voor kleinschalige initiatieven erg groot. Crowdfunden is een vak apart. In deze workshop wordt bekeken wat de kracht is van crowdfunding voor kleinschalige zorg . In vogelvlucht worden situaties genoemd waarin crowdfunding werkt, er worden echter ook situaties genoemd waarin andere vormen van financieren meer kans van slagen hebben.

Klik hier voor de presentatie

Workshop 4 | De boer op met mensen met dementie

Innovatieve vormen van dagbesteding voor mensen met dementie hebben volop de aandacht. Alzheimer Nederland gaat tijdens deze workshop in op het belang van passende dagactiviteiten. Het RIVM laat vervolgens zien wat een innovatieve aansprekende vorm van dagbesteding, te weten dagbesteding op zorgboerderijen, betekent voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Na de inleidende presentaties gaan we met de aanwezigen in gesprek over welke stappen zij al ondernomen hebben om passende dagbesteding voor mensen met dementie te organiseren, welke problemen en successen zij hierbij ervaren en welke vragen hierover bij hen leven.

jaspercaroline Jasper Kimenai & Caroline Baan
Medewerker Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing bij Alzheimer Nederland & Hoofd van de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM

Workshop 4 | De boer op met mensen met dementie
Innovatieve vormen van dagbesteding voor mensen met dementie hebben volop de aandacht. Alzheimer Nederland gaat tijdens deze workshop in op het belang van passende dagactiviteiten. Het RIVM laat vervolgens zien wat een innovatieve aansprekende vorm van dagbesteding, te weten dagbesteding op zorgboerderijen, betekent voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Klik hier voor de presentatie

Lees meer

Workshop 5 | Het dementieconcept van de Oostenrijkse professor “Erwin Bohm”

Het dementieconcept van de Oostenrijkse professor “Erwin Bohm” biedt verrassende kansen voor cliënt en zorgboerderij. Het helpt om cliënten veel beter te begrijpen en ze zelfs te reactiveren. Een extra kans is een rol in de thuissituatie. Het verbetert de kwaliteit van leven en kost de subsidieverlener minder geld. Met het geloof dat het leven voor mensen met dementie veel aangenamer kan, begeleiden Becx & van Loon bedrijven bij de implementatie van dit dementie behandelingsconcept zoals bij zorgboerderij Giersbergen.

hellendolf Hellen Junggeburth & Dolf Becx
zorgmanager zorgboerderij Giersbergen & Directeur/eigenaar van Becx & van Loon te Tilburg

Workshop 5 | Het dementieconcept van de Oostenrijkse professor “Erwin Bohm”
Het dementieconcept van de Oostenrijkse professor “Erwin Bohm” biedt verrassende kansen voor cliënt en zorgboerderij. Het helpt om cliënten veel beter te begrijpen en ze zelfs te reactiveren. Een extra kans is een rol in de thuissituatie. Het verbetert de kwaliteit van leven en kost de subsidieverlener minder geld. Met het geloof dat het leven voor mensen met dementie veel aangenamer kan, begeleiden Becx &van Loon bedrijven bij de implementatie van dit dementie behandelingsconcept zoals bij zorgboerderij Giersbergen.

Klik hier voor de presentatie

Workshop 6 | Storytelling in zorg en ondernemerschap

Beide ondernemers vertellen vanuit persoonlijk en doelgroep perspectief hoe professioneel ondernemen en out of the box denken, leidt tot optimalisering van het zelfvertrouwen en kwaliteit van leven van de cliënt en zijn omgeving.

markconny Conny van der Schriek & Mark Graveleyn
Zorgboerderij Levensvreugde & Eigenaar Prospects @ Work

Workshop 6 | Storytelling in zorg en ondernemerschap
Beide ondernemers vertellen vanuit persoonlijk en doelgroep perspectief hoe professioneel ondernemen en out of the box denken, leidt tot optimalisering van het zelfvertrouwen en kwaliteit van leven van de cliënt en zijn omgeving.

Klik hier voor de presentatie van Conny van der Schriek

Klik hier voor de presentatie van Mark Graveleyn

Workshop 7 | Ondernemer in de zorg is een vak apart

Persoonlijke eigenschappen als kansen zien, humor en relativeringsvermogen zijn noodzakelijk in deze functie. In deze workshop ligt de nadruk op het verminderen van de administratieve last, slim ondernemen en netwerkstrategieën in combinatie met die eigenschappen. Kom luisteren en u verbazen.

martijntjetom Martijntje van Diessen & Tom Peeters
Stichting Inzet voor Zorg

Workshop 7 | Ondernemer in de zorg is een vak apart
Anders dan grootschalige zorgorganisaties zijn organisaties in de kleinschalige zorg doorgaans flexibel en niet-complex georganiseerd. Echter in kleinschalige organisaties ligt ook het knelpunt van  bureaucratisering op de loer. In deze workshop gaan we aan de slag met oplossingsrichtingen en tegelijkertijd kijken we naar waardenvermeerdering en minimalisering van de kosten.

Klik hier voor de presentatie

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door Federatie Landbouw en Zorg en Branchevereniging Kleinschalige Zorg met subsidie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Top