Krachtige kleinschaligheid

De transitie in de zorg is in volle gang. Diverse wetgeving variërend van WMO, WLZ, Wet op de Jeugdzorg tot participatiewet zijn ingevoerd. Tijdens dit congres willen wij u informeren over de actuele stand van zaken rondom de wetgeving. Veel zorgondernemers zijn de uitdaging aangegaan om tot innovatie van het zorgconcept met hun doelgroep te komen. Dit congres biedt dan ook de kans aan zowel zorgaanbieders als stakeholders om kennis te maken met de effectiviteit en mogelijkheden binnen de kleinschalige zorg. Kosten voor deelname aan het congres bedragen slechts 50 euro. Wees er dus op tijd bij.

jantinekriens Jantien Kriens
Voorzitter van de directieraad van de Verenigde Nederlandse Gemeenten

De vernieuwing van het sociaal domein vindt plaats; een coproductie van gemeenten en partners
De nieuwe taken die gemeenten vanaf januari 2015 uitvoeren op het gebied van zorg en ondersteuning gaan gepaard met grote maatschappelijke veranderingen. De nieuwe taken in het gehele sociale domein behoeven daarom samenwerking tussen gemeenten; zorgaanbieders, cliënten, werkgevers, professionals en verzekeraars. Lees meer

martijnverbeek Martijn Verbeek
Directeur Langdurige Zorg bij Ministerie van VWS

Welke positie heeft de kleinschalige zorg binnen de hervorming van de langdurige zorg?
De hervorming langdurige zorg is gericht op maatwerk vanuit de cliënt, rekening houdend met zijn omgeving en naasten. Kleinschalige zorg is bij uitstek een vorm die de afgelopen jaren hier een impuls aan heeft gegeven.

Programma highlights

Uitstekende sprekers en workshops vanuit zowel (jeugd)zorg, ouderenzorg, psychiatrie als verstandelijk gehandicaptenzorg met een achtergrond variërend van overheid tot zorg – en onderwijsinstelling. Hierbij is gekozen voor een insteek vanuit kansen en effect op de doelgroep.

Met in de middag een stevig debat waar zowel politieke als zorgkopstukken, zoals Otwin van Dijk (PvdA), Sjoerd Potters (VVD) maar ook drs Swanet Woldhuis, directeur van NVA/Balans en Jantien Kriens, voorzitter directieraad VNG aan deel zullen nemen.

Organisatie

Waar zitten die kleinschalige zorgondernemingen in uw gemeente? Kent U ze wel? Welke rol spelen ze nu in de hele transitie en welke rol kunnen ze spelen? En kent u als kleinschalige zorgondernemers uw stakeholders? In deze tijd van schuivende panelen is het goed om alle mensen en mogelijkheden te kennen om een goede vertaling naar de eigen situatie te kunnen maken. Dat geldt zowel voor zorginstellingen ( klein/ grootschalig), voor zorginkopers bij gemeenten maar ook bij zorgverzekeraars of indicatiestellers (bv huisartsen). Eigenlijk voor iedereen die dagelijks te maken heeft met mensen die aandacht en zorg nodig hebben, dus ook mantelzorg- en cliëntorganisaties.

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door Federatie Landbouw en Zorg en Branchevereniging Kleinschalige Zorg met subsidie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Top